Tranh thủ đi cà phê với anh Hai Lúa Thanh Nam và Thái tử Ngũ Châu Thanh Tuấn để vài bữa nữa hai ảnh lên Nghệ Sĩ Nhân Dân rồi chắc khó gặp lắm

Tranh thủ đi cà phê với anh Hai Lúa Thanh Nam và Thái tử Ngũ Châu Thanh Tuấn để vài bữa nữa, hai ảnh lên Nghệ Sĩ Nhân Dân rồi chắc khó gặp lắm!!!
Nghe Min nói vậy, hai ảnh cười to rồi mắng yêu Min: ” Thằng quỷ, miệng lưỡi mày ác vậy nên trời phạt mày làm nhà báo là đúng rồi khà khà khà “.
Hai ảnh là vậy đó, lần này hai ảnh mới chính thức được phong tặng Nghệ Sĩ Nhân Dân nhưng thật ra, hai ảnh đã là nghệ sĩ của nhân dân từ lâu lắm rồi!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *