Một số hình ảnh Phái đoàn Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích cùng quý cha quý thầy DCCT viếng và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Cố Anna lúc 15g00 hôm nay ngày 16 9 2017

Một số hình ảnh:
– Phái đoàn Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích cùng quý cha quý thầy DCCT viếng và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Cố Anna lúc 15g00 hôm nay, ngày 16/9/2017.
– Lúc 16g15 Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Phụ tá TGP Sài Gòn đã đến cầu nguyện và ban phép lành cho cộng đoàn hiện diện. Cùng lúc đó, phái đoàn Dòng Thánh Thể dẫn đầu là cha Giám tỉnh Giuse Phan Ngọc Trợ, cha Phêrô Nguyễn Châu Hải, anh họ của Bà Cố Anna và các cha trong Dòng đến thăm viếng và dâng lời cầu nguyện cho Bà Cố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *