LOA PHƯỜNG AN VUI Không biết gì hỏi nấy 23 11

LOA PHƯỜNG AN VUI Không biết gì hỏi nấy, 23.11.2017 …”Đã nghe rét mướt luồn trong gió Đã vắng người sang những chuyến đò”… 1. Hình như là thơ cụ Nguyễn Bính? 2. HAY MIỄN CHÊ! 3. Hay thế này là hay rất truyền thống thơ ta? HAY ĐỘNG LÒNG? 4. Chúng ta, từ truyền thống, có vẻ chưa nhiều thơ HAY ĐỘNG NÃO? Phỏng ạ, THƯA BÀ CON? (Ảnh: thấy gì chụp nấy HXT ở Miền quê anh Văn Giá Ngô).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *