kính mừng Đại lễ Vu Lan 2018 các Phật tử Hà Nội và má Hạnh con thành tâm dâng Cúng dàng Pháp Y quý Thầy quý Ni tại Tịnh Thất Quán Âm VP 6 7al 16 8 2018

??????kính mừng Đại lễ Vu Lan 2018: các Phật tử Hà Nội và má Hạnh con thành tâm dâng Cúng dàng Pháp Y quý Thầy quý Ni tại Tịnh Thất Quán Âm,VP 6/7al 16/8/2018
———-
?nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, chúng con xin kính chúc các quý chư Tăng Ni vô lượng An Lạc và xin hồi Hướng Cửu huyền Thất tổ Ông Bà Cha mẹ cùng mọi Chúng sanh khắp Pháp Giới 10 phương đều An lành ạ! NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT.??
????????????
To: Chu Thị Hưng,Kim Hoang, Minh Nguyệt Nguyễn Thị

5 bình luận về “kính mừng Đại lễ Vu Lan 2018 các Phật tử Hà Nội và má Hạnh con thành tâm dâng Cúng dàng Pháp Y quý Thầy quý Ni tại Tịnh Thất Quán Âm VP 6 7al 16 8 2018”

  1. ?????Thanks và thân chúc các chị em Phật tử Hưng Chu Thị, Tài Lê, Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng gia đình đón Vu Lan Thắng Hội an lành, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *