Dừng hẳn lại để sửa chữa hay tiếp tục vừa chạy vừa sửa chữa bộ máy luôn là một quyết định khó khăn đối với một ông chủ Việt nam

Dừng hẳn lại để sửa chữa hay tiếp tục vừa chạy vừa sửa chữa bộ máy luôn là một quyết định khó khăn đối với một ông chủ Việt nam. Nhưng thường chỉ có một đáp án đúng duy nhất và vô số đáp án sai. Đáp án đúng là: dừng lại sửa chữa rồi chạy tiếp. Đáp án sai là: vừa chạy vừa sửa…kết quả là. máy chạy chậm hẳn máy rối loạn rồi hỏng nặng máy tự gây tai nạn, mất nhân lực, mất tài sản. Nhưng đáp án đúng nhất là …mua hẳn một bộ máy mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *