BẬN CHUYỆN THỊ PHI THÌ YÊU MA QUỶ QUÁI VÂY QUANH

BẬN CHUYỆN THỊ PHI THÌ YÊU MA QUỶ QUÁI VÂY QUANH
(lời vàng khai thị của Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không) 9
Người hiện đại rất dể sợ ,rất đáng thương tại sao ?, Coi phim ảnh coi truyền hình ,coi những chuyện khủng khiếp này , hết thảy đều chất chứa trong A LẠI DA THỨC , khi đến điạ ngục A TỲ thì hiện ra toàn bộ ,tất cả đều phải thọ chịu .Thế nên ít coi những phim ảnh khủng bố khoa học giả tưởng này thì tốt hơn, tuy có đọa Địa ngục ,bớt đi không ít hình phạt ,lời tôi nói là thật đấy ; nếu quý vị thích coi những phim ảnh này , trong a lại da thức chất chứa những hạt giống này ,tương lai đọa Địa ngục sẽ tăng thêm nhiều hình phạt hơn những người thường , đạo lý nhất định mà .Cho nên một người chân chánh biết cách tu học thì mắt không xem cảnh ác ,tai không nghe âm thanh ác ,hết thảy những cảnh giới ác liệt này chúng ta đừng tiếp xúc ,đừng tiêm nhiểm là tốt nhất .Nhất định sẽ có lợi ích to lớn cho mình
Hiện nay người niệm phật hoặc vì bệnh khổ mà phát tâm ; hoặc vì bảo hộ gia đình; hoặc vì hiện tại tiêu trừ tai nạn ,kéo dài tuổi thọ ; hoặc vì vọng cầu giàu sang ở đời sau ,ÍT CÓ AI VÌ VIỆC LỚN SANH TỬ MÀ CẦU VÃNG SANH TỊNH ĐỘ . Đó là nói người không phát nguyện cầu vãng sanh
Lại còn có người phát nguyện nhưng không chuyên thiết ,nên miệng cũng nói nguyện vãng sanh Tây Phương ,trong lòng lại tham đắm vật dục .Tuy ngẫu nhiên phát nguyện cầu sanh ,nhưng hoàn toàn chẳng thể trọn đời như một ngày ,được sanh thì tốt không vãng sanh thì thôi ,hoàn toàn chẳng có công phu chi thiết thật ,như thế đâu khác gì không phát nguyện
Than ôi, chúng sanh trong thế giới ác trượt tham quyến phồn hoa ,cam tâm sa đọa ,chẳng cầu giải thoát ,thật không biết phải làm sao ?
Người có thiện căn phước đức nhân duyên như vậy không phải là nhiều ,không phải nhiều đâu .Đích thực trong ngàn vạn người ,hiếm có được một hai người .Đại đa số người học phật đều là đến chơi ,không phải thật. Nếu làm thật họ sẽ không đến .điều này từ trước khi tôi học với thầy Lý ,Thầy Lý thường nói ,hiện tại những người học phật này ,họ đến làm gì ?.Họ đến tiêu khiển .Ở nhà buồn không biết đi đâu ,đến chùa đến đạo tràng để tiêu khiển .Họ không phải thật tu
Người đến tiêu khiển ,chúng ta cứ để họ đến .Tại sao vậy? .Để họ trồng chút ít thiện căn .So với đến những chổ vui chơi khác tiêu khiển vẩn tốt hơn .Chỉ để họ trồng chút ít thiện căn ,không nên hy vọng nhiều về họ ,đời này có vãng sanh hay không ,đó là điều không chắc .Nên người niệm Phật nhiều , nhưng người vãng sanh ít .Chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này ,thì chúng ta phải tránh .Phải đoạn tận những duyên làm chướng ngại việc vãng sanh ,còn duyên thành tựu việc vãng sanh chúng ta phải nắm chặt ,mới nhất định được vãng sanh
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

30 bình luận về “BẬN CHUYỆN THỊ PHI THÌ YÊU MA QUỶ QUÁI VÂY QUANH”

  1. Chúng ta phải chân thật vâng lời và làm theo thì mới có lợi ích từ phật pháp, nhìn thế sự ngày nay như thế này thì …A Di Đà Phật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *